Xinjiang

Yecheng (Kargalik), Xinjiang province, Chinaxinjiang_02The Id Kah mosque in Hotan, Xinjiang province, Chinaxinjiang_04Children ride in the back of a cart in Hotan, Xinjiang province, ChinaYecheng (Kargalik), Xinjiang province, ChinaYecheng (Kargalik), Xinjiang province, ChinaYecheng (Kargalik), Xinjiang province, Chinaxinjiang_09xinjiang_10xinjiang_11xinjiang_12xinjiang_13xinjiang_14xinjiang_15xinjiang_16xinjiang_17xinjiang_18xinjiang_19xinjiang_20